Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Posiadamy laboratorium w którym mamy możliwości przeprowadzenia prób rozciągania , wytrzymałości oraz twardości wg. następujących norm :

  • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie wg: PN-EN 12390-3, PN-88/B-06250,
  • Statyczna próba rozciągania metali ujęta normą PN-91/H-04310
  • Badanie wytrzymałości betonu na zginanie wg PN-EN 12390-5,
  • Badanie twardości według metody Rockwella, Brinella oraz Vickersa
  • Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy rozłupywaniu wg PN-EN 12390-6,