Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Posiadamy w naszej ofercie kilkadziesiąt wzorców twardości Rockwella, Brinella, Vickersa oraz Mikrovickersa, Superrockwella, wzorce do Młotka Poldiego. Twardość materiału mierzy się przy pomocy przyrządów nazywanych twardościomierzami . Budowane są przyrządy zarówno stacjonarne, jak i przenośne. Twardość jest istotną charakterystyką materiałów konstrukcyjnych. Dla każdego typu materiałów utworzono odpowiednie metody klasyfikacji i pomiarów twardości. W zależności od typu badanego materiału używane są różne sposoby pomiaru i skale pomiarowe. Wartości twardości uzyskane różnymi metodami na ogół nie są ze sobą porównywalne. Jedynie w obrębie tego samego materiału wyznaczane są doświadczalnie tablice i wzory porównawcze. Ostatnie nowe wzorce twardości które pojawiły się w naszej ofercie i ich opis znajduje się poniżej : Prosimy o kontakt e-mailowy z konkretnym zapotrzebowaniem. Postaramy się szybko przysłać ofertę.
Wzorzec Twardości Brinella PM 32
Wzorzec Twardości Rockwella – standardowy