Serwisujemy, wzorcujemy i modernizujemy prasy pomiarowe starszych typów jak również nowsze urządzenia. Przykładowe prasy:
  • Prasa pomiarowa WK-2 2-zakresowa do 1 500 kN nacisku
  • Prasa pomiarowa typ P-125.
  • Prasa pomiarowa typ EDU-400
  • Prasa pomiarowa typ EDT 1600
  • Prasa pomiarowa typ P-250 2-zakresowa do 2 500 kN nacisku
  • Prasa pomiarowa typ PW-1 2-zakresowa do 300 kN nacisku